Zainteresowany? Zapytaj o usługę.
NOT Informatyka Kontakt

Pomoc techniczna


Spółka zatrudnia wykwalifikowaną kadrę specjalistów: analityków, inżynierów oprogramowania, ekspertów ds. promocji i sprzedaży oraz techników. Dzięki takiemu połączeniu specjalizacji Spółka świadczy usługę wsparcia technicznego, realizując z powodzeniem bardzo złożone zlecenia. Usługa dla klientów usług łączonych, świadczona jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Szybkie wsparcie

realizujemy wsparcie techniczne w oparciu o zaawansowane narzędzia zdalnego wsparcia użytkowników, co znacząco skraca czas potrzebny na udzielenie pomocy.


Ekspert pod ręką

dzięki sieci opartej o strukturę Naczelnej Organizacji Technicznej, jesteśmy w stanie pomóc, niezależnie gdzie w danym momencie znajdujesz się w Polsce.


Optymalny koszt

przed podjęciem współpracy dokonujemy analizy potrzeb, dopasowując koszt usługi do potrzeb klienta. Dzięki wypracowanej metodyce określania kosztu, maksymalizowany jest współczynnik wykorzystania usługi a tym samym optymalizacji ponoszonych kosztów.