Zapytaj o produkt

Opis produktu


Narzędzie stanowi podstawę funkcjonowania w sieci wielu podmiotów działających w oparciu o strukturę oddziałową. Odbiorcami są zarówno podmioty z obszarów biznesowych, edukacji jak i organizacji pozarządowych. Modułowa budowa pozwala na indywidualne dostosowanie konkretnego wdrożenia do wymagań odbiorcy końcowego, stawiając to narzędzie w czołówce elastycznych rozwiązań służących do publikacji treści i sprzedaży usług w Internecie.

Dane techniczne


NOTI CMS PRO

Moduł Zarządzania Treścią, którego celem jest umożliwienie użytkownikowi nie posiadającemu wiedzy z zakresu HTML i CSS na efektywne i pozbawione wad zarządzanie treściami. System zawiera wiele narzędzi automatyzujących pracę, wykonując zaawansowane zadania, takie jak detekcja słów kluczowych czy automatyczne pozycjonowanie i dopasowywanie zdjęć do obszaru, minimalizując udziału użytkownika.

OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWA

Funkcjonalności umożliwiająca utrzymanie wielojęzycznych treści w systemie oraz ich edycję w czasie rzeczywistym.

RAPORTY I ANALIZY

Moduł pozwalający na śledzenie na bieżąco zdarzeń, a w szczególności nadzorowanie procesów biznesowych, wspartych formularzami stworzonymi w Kreatorze Formularzy. Narzędzie pozwala eksportować dowolny zakres danych i dzięki temu ułatwiać bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

MENADŻER POWIERZCHNI BIUROWEJ

Funkcjonalność pozwalająca podmiotom posiadającym własne nieruchomości na wykorzystanie potencjału sprzedażowego Serwisu do promocji przestrzeni biurowej oraz konferencyjnej. W połączeniu z menadżerem sprzedaży, modułami multipłatności i reklamy stanowi zaawansowane narzędzie sprzedażowe.

AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA i ARTYKUŁY

Moduł pozwalający na intuicyjne wprowadzanie treści bieżących oraz zarządzanie ich ważnością. Umożliwia automatyczną ich publikację a wzbogacony o narzędzia wspierające treści multimedialne, takie jak informacje audio-wizualne, stanowi autonomiczną przestrzeń komunikacji z internautą.

MULTIPŁATNOŚCI

Moduł obsługi wielu kanałów i kont płatniczych w ramach jednego produktu pozwalający na prowadzenie niezależnych rozliczeń dla różnych oddziałów czy partnerów zintegrowanych w ramach Systemu.

MODUŁ OBSŁUGI ODDZIAŁÓW

Funkcjonalność umożliwiająca obsługę dowolnej ilości oddziałów i partnerów, korzystających z tego samego systemu centralnego. Dzięki integracji wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami została uproszczona do niezbędnego minimum.