Kluczowym obszarem działalności Spółki jest wsparcie w obszarze technologii informacyjnych, świadczone na rzecz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Naczelnej Organizacji Technicznej.
Spółka, jako doświadczony partner w zakresie IT, współpracujący także z podmiotami zagranicznymi, angażuje się w prace związane z optymalizacją procesów biznesowych i tworzenie narzędzi elektronicznych. Usługi świadczone poza obszarem stowarzyszeniowym są realizowane w szczególności dla podmiotów zaangażowanych w działalność naukowo-techniczną oraz tych, które wprowadzają nowoczesne rozwiązania technologiczno-biznesowe.

Nasza Oferta