Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Waldemar Fabirkiewicz
Secretary General