Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych

Tomasz Ciodyk
Prezydent