Krajowa Rada Drobiarstwa

Rajmund Paczkowski
Prezes Zarządu