Opis produktu


Narzędzie zawiera liczne funkcjonalności dedykowane konferencjom, takie jak prezentacja terminarza w czasie rzeczywistym, możliwość zaawansowanego zarządzania zgłoszeniami czy kompleksową obsługę płatności elektronicznych i dokumentacji księgowej. Ze względu na bardzo ergonomiczną budowę, stanowi kluczowe wsparcie dla przedsięwzięć organizowanych zarówno przez organizacje pozarządowe jak i podmioty komercyjne.

Dane techniczne


DYNAMICZNY MODUŁ ZGŁOSZEŃ

Funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie w sposób ciągły ilością zgłaszanych osób z podziałem na grupy uprzywilejowania. Wykorzystanie ma bezpośredni wpływ na efektywne gospodarowanie miejscami zgłoszeniowymi w funkcji wymaganego wyniku finansowego wydarzenia.

NOTI CMS PRO

Moduł Zarządzania Treścią, którego celem jest umożliwienie użytkownikowi nie posiadającemu wiedzy z zakresu HTML i CSS na efektywne i pozbawione wad zarządzanie treściami. System zawiera wiele narzędzi automatyzujących pracę, wykonując zaawansowane zadania, takie jak detekcja słów kluczowych czy automatyczne pozycjonowanie i dopasowywanie zdjęć do obszaru, minimalizując udziału użytkownika.

OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWA

Funkcjonalności umożliwiająca utrzymanie wielojęzycznych treści w systemie oraz ich edycję w czasie rzeczywistym.

RAPORTY I ANALIZY

Moduł pozwalający na śledzenie na bieżąco zdarzeń, a w szczególności nadzorowanie procesów biznesowych, wspartych formularzami stworzonymi w Kreatorze Formularzy. Narzędzie pozwala eksportować dowolny zakres danych i dzięki temu ułatwiać bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

INTERAKTYWNE POWIADOMIENIA

Moduł służący do interakcji z uczestnikami wydarzenia, umożliwiający szybkie dystrybuowanie informacji oraz zbieranie opinii.

FAKTURY I INFORMACJE

Zaawansowana funkcjonalność umożliwiająca automatyczne wystawienie dokumentu księgowego zgodnie z przyjętym harmonogramem.

PŁATNOŚCI ON-LINE

Moduł udostępniający pełną obsługę transakcji elektronicznych, zarówno za pośrednictwem metody Pay-by-link jak i kartami płatniczymi i kredytowymi.