Interested? Ask for service.
NOT Informatyka Contact

Usługa „od analizy do optymalizacji” 1


Dysponując zespołem ekspertów we wdrażaniu efektywnych rozwiązań opartych o techniki informacyjne, Spółka posiada kompetencje w zakresie doradztwa, analizy i oceny procesów biznesowych. W ramach usługi świadczone jest wsparcie mające na celu wykorzystanie technologii do podnoszenia efektywności biznesowej przedsiębiorstwa. Ze względu na indywidualną klasyfikację każdego z przedsięwzięć, zakres prac określany jest na podstawie wymagań dotyczących efektu końcowego.