Interested? Ask for service.
NOT Informatyka Contact

Aplikacja IT „na zamówienie”


Wykorzystując kadrę analityków, inżynierów technologii i oprogramowania, Spółka świadczy usługi tworzenia aplikacji, narzędzi i rozwiązań informatycznych. Proces realizowany jest w oparciu o połączone metodyki zwinne oraz Prince2, gdzie celem nadrzędnym jest wyprodukowanie możliwie jak najbardziej efektywnego narzędzia, utrzymując racjonalny poziom kosztów na każdym etapie. Aplikacje tworzone są w oparciu o zaawansowane rozwiązania Spółki.