ZAPYTAJ O PRODUKT

Opis produktu


Narzędzie stanowi podstawę funkcjonowania w sieci wielu podmiotów działających w oparciu o strukturę oddziałową. Odbiorcami są zarówno podmioty z obszarów biznesowych, edukacji jak i organizacji pozarządowych. Modułowa budowa pozwala na indywidualne dostosowanie konkretnego wdrożenia do wymagań odbiorcy końcowego, stawiając to narzędzie w czołówce elastycznych rozwiązań służących do publikacji treści i sprzedaży usług w Internecie.

Dane techniczne


NOTi CMS Pro

Moduł Zarządzania Treścią, którego celem jest umożliwienie użytkownikowi nie posiadającemu wiedzy z zakresu HTML i CSS na efektywne i pozbawione wad zarządzanie treściami. System zawiera wiele narzędzi automatyzujących pracę, wykonując zaawansowane zadania, takie jak detekcja słów kluczowych czy automatyczne pozycjonowanie i dopasowywanie zdjęć do obszaru, minimalizując udziału użytkownika.

AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA i ARTYKUŁY

Moduł pozwalający na intuicyjne wprowadzanie treści bieżących oraz zarządzanie ich ważnością. Umożliwia automatyczną ich publikację a wzbogacony o narzędzia wspierające treści multimedialne, takie jak informacje audio-wizualne, stanowi autonomiczną przestrzeń komunikacji z internautą.

ZAAWANSOWANY SYSTEM INTERAKCJI

Zestaw narzędzi i aplikacji umożliwiających interakcję z użytkownikami zarejestrowanymi w Systemie Komunikacji Publicznej. Dzięki połączeniu z modułami multipłatności i obsługi oddziałów stanowi podstawę do zarządzania członkami stowarzyszeń we wdrożeniach SKP w podmiotach trzeciego sektora.

KREATOR FORMULARZY

Intuicyjne narzędzie do tworzenia złożonych formularzy, ankiet czy quizów, umożliwiające wielokrotne zaangażowanie obsługujących oraz wnioskujących. Narzędzie w połączeniu z zaawansowanymi funkcjonalnościami, takimi jak kompleksowa obsługa płatności czy decyzje automatyczne na podstawie warunków logicznych, jest jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu na rynku.

MULTIPŁATNOŚCI

Moduł obsługi wielu kanałów i kont płatniczych w ramach jednego produktu pozwalający na prowadzenie niezależnych rozliczeń dla różnych oddziałów czy partnerów zintegrowanych w ramach Systemu.

MODUŁ OBSŁUGI ODDZIAŁÓW

Funkcjonalność umożliwiająca obsługę dowolnej ilości oddziałów i partnerów, korzystających z tego samego systemu centralnego. Dzięki integracji wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami została uproszczona do niezbędnego minimum.

ZAAWANSOWANY MODUŁ MULTIWIDOKÓW

Dzięki funkcjonalności, każdy oddział może korzystać z własnego, spersonalizowanego widoku, co w znacznym stopniu wpływa na efektywną komunikację i konwersje, w tym także sprzedażową.

REKLAMA

Moduł pozwalający na dynamiczne wykorzystanie niezagospodarowanej treścią przestrzeni na reklamę własną lub zewnętrzną. Zintegrowane w module narzędzie do analizy przekierowań może być wykorzystane do prowadzenia złożonych kampanii opartych o model CPA.

MENADŻER POWIERZCHNI BIUROWEJ

Funkcjonalność pozwalająca podmiotom posiadającym własne nieruchomości na wykorzystanie potencjału sprzedażowego Serwisu do promocji przestrzeni biurowej oraz konferencyjnej. W połączeniu z menadżerem sprzedaży, modułami multipłatności i reklamy stanowi zaawansowane narzędzie sprzedażowe.

MENADŻER SPRZEDAŻY

Narzędzie pozwalające na intuicyjne zarządzanie wszystkimi procesami sprzedażowymi z jednego miejsca. Dzięki niemu serwis przekształca się w efektywne narzędzie do promocji i sprzedaży usługi czy produktów.

MENADŻER PLIKÓW

Moduł pozwalający na zarządzanie plikami dodanymi do systemu. Dzięki zlokalizowaniu wszystkich plików w jednym miejscu można z powodzeniem zarządzać serwisem, nadzorując wszystkie połączenia treści i plików. Dzięki niemu zmiana jednego pliku w kilkudziesięciu treściach trwa zaledwie kilka sekund.

RAPORTY I ANALIZY

Moduł pozwalający na śledzenie na bieżąco zdarzeń, a w szczególności nadzorowanie procesów biznesowych, wspartych formularzami stworzonymi w Kreatorze Formularzy. Narzędzie pozwala eksportować dowolny zakres danych i dzięki temu ułatwiać bieżące funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

OBSŁUGA MIĘDZYNARODOWA

Funkcjonalności umożliwiająca utrzymanie wielojęzycznych treści w systemie oraz ich edycję w czasie rzeczywistym.

FAKTURY I INFORMACJE

Zaawansowana funkcjonalność umożliwiająca automatyczne wystawienie dokumentu księgowego zgodnie z przyjętym harmonogramem.