Opis projketu

Serwis został opracowany w 2015 roku, zgodnie z wymaganiami Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. Dostępny w wersji mobilnej jak i stacjonarnej. Po raz pierwszy w FSNT-NOT została udostępniona „mapa drogowa” wydarzenia – mechanizm pozwalający na bieżące śledzenie wydarzenia i obecność na wybranych sesjach panelowych.

Informacje
dodatkowe

Elektroniczna komunikacja i mobilne wdrożenie

W trakcie tworzenia serwisu najbardziej istotny był punktu widzenia uczestnika. W serwisie zadbano o to, by uczestnik w każdej chwili miał dostęp do informacji, mapy wydarzenia oraz kalendarium. Istotną funkcjonalnością było wykorzystanie „Kreatora formularzy” i możliwości integracji z Portalem eNOT.pl w celu kompleksowej obsługi uczestnika w formie elektronicznej.