Kontakt

NOT Informatyka Sp. z o. o.
ul. Tadeusza Czackiego 3/5 lok. 304, 00-043 Warszawa

Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000435790 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS

+48 22 300 87 76

lp.akytamrofni-ton@oruib

Kapitał zakładowy 20 000 zł w całości opłacony
NIP: 5252539250 REGON: 146333470

Formularz kontaktowy