Nasza oferta

Działalność Spółki obejmuje wsparcie w obszarze technologii informacyjnych, świadczone na rzecz Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Naczelnej Ogranizacji Technicznej. Usługi świaczone poza obszarem Stowarzyszeniowym są realizowane wyłącznie dla podmiotów zaangażowanych w działalność naukowo-techniczną lub związaną ze wsparciem działalności stowarzyszeniowej w Polsce, zgodnie ze strategią Spółki.

Ocena przedsięwzięć informatycznych

Dysponując zespołem ekspertów w obszarze wdrażania rozwiązań informatycznych dla celów biznesowych, Spółka posiada kompetencje w zakresie doradztwa i oceny projektów z udziałem technologii informatycznych. Szczegółowa wycena może być dokonana wyłącznie po zapoznaniu się ze specyfiką przypadku, którego dotyczy zlecenie.

ZAPYTAJ O USŁUGĘ


Tworzenie aplikacji informatycznych dla podmiotów zewnętrznych

Dysponując kadrą inżynierów programowania, Spółka świadczy usługi tworzenia aplikacji, narzędzi i rozwiązań informatycznych dla podmiotów zewnętrznych, w szczególności tych, które wspierają działalność FSNT-NOT oraz stowarzyszeń naukowo-technicznych współpracujących z FSNT-NOT

ZAPYTAJ O USŁUGĘ


Świadczenie usług pomocy technicznej

Wykwalifikowana kadra specjalistów, to jest analitycy, programiści, specjaliści z obszaru sprzedaży usług czy technicy pozwala Spółce świadczyć usługi z obszaru IT. To między innymi usługi tworzenia dedykowanych aplikacji, serwisów i narzędzi elektronicznych, wsparcia technicznego oraz doradztwa w zakresie wykorzystania technologii IT w działalności stowarzyszenia.

ZAPYTAJ O USŁUGĘ


Zarządzanie projektami IT

Spółka, dysponuje kadrą menadżerów projektów, którzy posiadają kwalifikacje do zarządzania projektami zgodnie z metodyką PRICNE2. Usługa zarządzania projektami dostępna jest wyłącznie dla stowarzyszeń naukowo-technicznych współpracujących z FSNT-NOT.

ZAPYTAJ O USŁUGĘ